Škoda JS a.s.

Spolupráce se Škoda JS a.s. se zaměřuje na oblast navrhování a optimalizace palivových vsázek do jaderných reaktorů typu VVER.

V rámci této spolupráce je dlouhodobě vyvíjen počítačový systém pro optimalizaci palivových vsázek.

Aktuality