Škoda JS a.s.

Vývoj efektivních algoritmů pro určení důležitých fyzikálních parametrů palivové vsázky tlakovodních reaktorů typu VVER. Jedná se zejména o určení hustoty neutronového toku a výkonostní charakteristiky v palivové vsázce i v jednotlivých palivových kazetách a výpočet hodnoty Keff.

Na řešení projektu se podílejí také studenti T. Berka a M. Hanuš. Práce M. Hanuše na toto téma získala dvě významná ocenění: vítěz studentské soutěže International Conference on Advances in Interdisciplinary Statistics and Combinatorics, konané v říjnu 2007 v Greensboro, Sev. Karolína, USA, a cena České nukleární společnosti pro rok 2007.

Aktuality