O projektu

Projekt ITI 2000-2004 byl financován MŠMT ČR v rámci programu "Výzkumná centra" (projekt LN00A056). Podstatou projektu je vytvoření výzkumného pracoviště, pokrývajícího hlavní směry výzkumu v teoretické informatice a diskrétní matematice v ČR na vysoké mezinárodní úrovni. ITI byl založen 1. července 2000 jako společné pracoviště čtyř akademických institucí: MFF UK Praha, MÚ AV ČR Praha, ÚI AV ČR Praha a ZČU Plzeň. Hlavním řešitelem projektu byl prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK), spoluřešiteli RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. (MÚ AV ČR), prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (ÚI AV ČR) a prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (ZČU Plzeň).

Pro léta 2005-2009 výzkumný tým uspěl se znovuobhájením projektu ITI2, který byl přijat v rámci programu MŠMT "Centra aplikovaného výzkumu" (projekt 1M0545). Následně v roce 2009 byl projekt o dva roky prodloužen do roku 2011. Ke čtyřem zakládajícím institucím přibyla Fakulta informatiky MU Brno. Hlavním řešitelem projektu je prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK), spoluřešiteli jsou RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. (MÚ AV ČR), doc. RNDr. Jiří Šíma, CSc. (ÚI AV ČR), prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (ZČU Plzeň) a doc. RNDr. Antonín Kučera, PhD (FI MU Brno). V souladu s posláním programu institut kromě základního výzkumu jakožto nezbytného základu úspěšných aplikací rozvíjí i bohatou spolupráci s industriálními partnery.

Od roku 2012 práce na výzkumu pokračuje v rámci navazujícího projektu CE-ITI (projekt GBP202/12/G061) s podporou Grantové agentury České republiky (GA ČR).

Aktuality