Minos

V říjnu roku 2002 byl sestaven PC cluster Minos. Tento cluster, pracující pod operačním systémem LINUX, má 16 výpočetních uzlů s celkem 32 procesory Dual AMD Athlon 1900+, každý uzel je vybaven pamětí 1GB SDRAM a 40 GB harddiskem. Síťová komunikace je zajištěna prostřednictvím 1 Gps Ethernetu. Cluster je součástí národního distribuovaného prostředí MetaCentrum. Tento cluster podléhá speciálnímu režimu řízení zpracovávání úloh tak, aby jej mohli prioritně využívat zejména pracovníci ITI. Další uživatelé mají přístup pouze pomocí krátkodobých a střednědobých front v PBS.

Aktuality