METAcentrum

Projekt METACentrum zastřešuje většinu aktivit souvisejících v České republice s GRIDy a/nebo výkonným počítáním obecně. METACentrum je jedním ze strategických projektů sdružení CESNET.

Hlavním cílem projektu je vytvoření virtuálního počítače, který umožní efektivní využití techniky, instalované v rámci superpočítačového projektu, a současně umožní řešit úlohy, které svými požadavky (na paměť a výkon centrálního procesoru) přesahují možnosti jednotlivých dílčích superpočítačových center (uzlů). Cílem projektu METACentrum je přes rozdíly v producentech hardwaru, operačních systémů i fyzickém umístění jednotlivých počítačů umožnit uživatelům METACentra uniformní a jednotný přístup ke všem zdrojům bez nutnosti opakovaného přihlašování.

METACentrum je aktuálně složeno z řady spolupracujících superpočítačových center sdílících výpočetní kapacity. V současnosti mezi účastníky projektu METACentrum patří:

Systémy projektem spravované vytváří virtuální distribuovaný počítač, v poslední době označovaný jako Grid. Smyslem aktivit je jednak odstínit uživatele od nepodstatných rozdílů mezi jednotlivými konkrétními systémy, tvořícími Grid, jednak umožnit jejich synchronní využití a poskytnout tak výpočetní kapacitu přesahující možnosti jednotlivých center.

Aktuality