Konos

Koncem října 2006 byl uveden do provozu nový 74 procesorový cluster Konos. Zařízení bylo pořízeno sdružením prostředků ze šesti výzkumných projektů katedry matematiky a katedry kybernetiky FAV ZČU v Plzni. Hlavním investorem akce bylo plzeňské pracoviště ITI.

Nový cluster Konos obsahuje 37 výpočetních uzlů, každý se dvěma 64 bitovými procesory AMD opteron, z toho 27 uzlů mají po 4GB RAM a zbývajících 10 uzlů po 1GB RAM. Síťová komunikace je zajištěna prostřednictvím 1Gps Ethernetu. Ke clusteru je připojeno diskové pole o kapacitě 1,5TB. Cluster je součástí národního distribuovaného prostředí MetaCentrum, jehož uživatelé mohou využívat kromě nového clusteru Konos (na kterém mají členové ITI přístup prioritní frontou) také ostatní clustery tohoto distribuovaného výpočetního prostředí.

Cluster Konos byl představen široké akademické veřejnosti na semináři uspořádaném společně s plzeňskou částí MetaCentra v říjnu 2006 na ZČU Plzeň. O události bylo rovněž informováno v univerzitním periodiku.

Aktuality