Úvod

Od roku 2012 práce na výzkumu pokračuje v rámci navazujícího projektu Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI). Podrobnější informace o činnosti CE-ITI na Západočeské univerzitě lze nalézt na webu plzeňského pracoviště CE-ITI.

Institut teoretické informatiky (ITI) byl založen 1. července 2000 a pod tímto názvem působil do roku 2011. Institut vznikl jako společný projekt následujících center výzkumu:

ITI obdržel grantovou podporu MŠMT pro roky 2000-2004, projekt LN00A056, a grantová podpora byla v roce 2005 obnovena na dalších pět let, projekt 1M0545, a následně prodloužena do roku 2011. Hlavním posláním ITI je podpora výzkumu v teoretické informatice a příbuzných matematických oborech s důrazem na práci mladých výzkumníků. V současné době má ITI 18 mladých výzkumníků plně podporovaných z grantových prostředků ITI a 11 dalších výzkumníků, kteří jsou zaměstnanci svých mateřských institucí s částečnou podporou ITI.

ITI vyvíjí činnost v širokém spektru aktivit - několik odborných seminářů (včetně doktorandského semináře), workshopy, přednášky v rámci kolokvií, preprintovou řadu "ITI series", přednášky seznamující s nejnovějšími trendy v teoretické informatice.

Součástí činnosti ITI jsou i pracovní pobyty mladých zahraničních výzkumníků (post-doc) a pracovní pobyty špičkových světových odborníků.

ITI je otevřen spolupráci se všemi osobami a akademickými institucemi na projektech z oblasti teoretické informatiky.

Sekretariát ITI je na Katedře aplikované matematiky MFF UK Praha.

Plzeňské pracoviště ITI pracuje při Katedře matematiky, Fakulty aplikovaných věd, ZČU Plzeň.

Aktuality