Hlavní směry výzkumu

Výzkumná činnost členů plzeňského pracoviště ITI je zaměřena především do následujících oblastí.

 • Teorie grafů
  • hamiltonovské vlastnosti grafů
  • párování, faktorizace
  • charakterizace tříd grafů pomocí lokálních podmínek
  • uzávěrové operace
  • barvení grafů
 • Grafové algoritmy a paralelní výpočty
 • Algoritmy diskrétní optimalizace
 • Algebraická teorie grafů (spektra grafů, grafy a grupy)
 • Kombinatorická geometrie

Výsledky výzkumu, na kterém se podílelo Plzeňské pracoviště ITI, jsou zahrnuty v databázi Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

 • Výsledky výzkumu z let 2000 - 2004
 • Výsledky výzkumu z let 2005 - 2011
 • Aktuality