Konference

Plzeňské pracoviště ITI pořádalo nebo spolupořádalo tyto konference

  • Domažlice 2008 ― 5. workshop o Matthews–Sumnerově hypotéze a souvisejících problémů se konala 6. – 10.10.2008 v Domažlicích.
  • Grafy 2008 ― 43. česko-slovenská konference o kombinatorice a teorii grafů se konala 9. – 13.6.2008 na Zadově.
  • Workshop ZR60 ― Mezinárodní workshop konaný u příležitosti šedesátých narozenin Zdeňka Ryjáčka byl pořádán ve dnech 6. – 9.2.2008 v Pavlově.
  • IWONT 2007 ― International Workshop on Optimal Network Topologies. Tato akce byla pořádána ve spolupráci se School of Information Technology and Mathematical Sciences, University of Ballarat, Australia v termínu 17. – 21.9.2007 v Plzni-Černicích.
  • XML Prague 2007 ― Třetí ročník této konference byl pořádán spolu s Ginger Alliance, s.r.o, ve dnech 16. – 17.6.2007 v Praze.
  • XML Prague 2006 ― Druhý ročník této konference byl pořádán spolu s Ginger Alliance, s.r.o, ve dnech 17. – 18.6.2006 v Praze.
  • XML Prague 2005 ― Tato konference byla pořádána spolu s Ginger Alliance, s.r.o, dne 25.6.2007 v Praze.
  • Grafy 2003 ― 37. ročník Česko-slovenské konference o kombinatorice a teorii grafů se konala 2. – 6.6.2003 v Javorné.
  • Workshop on Dominating Cycle Conjecture ― byl pořádán ve dnech 31.3 – 4.4.2003 v Hájku u Plzně.

Aktuality