O nás

Vítáme na stránkách oddělení diskrétní matematiky katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Oddělení má v současné době 15 členů, z toho 10 akademických pracovníků katedry matematiky a 5 doktorandů. Pracovníci oddělení se podílejí na pedagogické činnosti katedry výukou základních předmětů bakalářského studia (lineární algebra, diskrétní matematika) a navazujícího magisterského studia (teorie sítí, teorie grafů a diskrétní optimalizace) a zajišťují také řadu specializačních předmětů odborného studia matematiky.

Oddělení garantuje studijní zaměření "Diskrétní matematika a teoretická informatika" magisterského studijního programu "Matematika".

Významnou součástí činnosti oddělení je věda a výzkum. Stěžejním projektem oddělení je projekt centra excelence P202/12/G061 "Centrum excelence - Institut teoretické informatiky", část týmu se také podílela na řešení výzkumného záměru katedry MSM4977751301 "Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání". Pracovníci oddělení jsou také zapojeni do řešení řady dalších projektů základního i aplikovaného výzkumu.

Aktuality